SZOLGÁLTATÁSAINK

Szervezeti struktúra fejlesztés

A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről induló törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokba való tervszerű beavatkozás révén, magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

E folyamat elengedhetetlen része, kiindulópontja egy szervezeti diagnózis. Ez valójában egy, a röntgenképhez hasonló pillanatfelvétel, ami segít definiálni a működésmódot, az erősségeket és elakadásokat, ami alapján felépíthető a továbblépés.

Egy szervezet fejlődése folyamatos, ám néha szükség van a kívülről érkező megoldásokra, módszerekre. Bemutatjuk egy egyszerű folyamaton keresztül, mire is gondolunk.

 • Ha felveszi velünk a kapcsolatot, mi le fogunk ülni Önnel egy beszélgetésre, melyben meghallgatjuk azokat a problémákat, melyekkel szembesül a mindennapokban. Ezek lehetnek tünetek, lehetnek okok, jelentőségükben eltérőek, de a kiinduláshoz egyaránt fontosak.
 • E beszélgetés alapján ajánlani fogunk Önnek egy vizsgálatot, amely segít feltárni a valós, akár még rejtett okokat.
 • Az ajánlat alapján javasolt diagnózis költsége több összetevőtől függ, például a szervezet méretétől, összetettségétől, a szervezeti egységek számától, a munkatársak létszámától, és természetesen a problémakörtől és a diagnózis típusától. Ha Ön elfogadja az ajánlatunkat, akkor szerződést kötünk, és elkezdjük a munkát.

A diagnosztikai vizsgálatok többek között az alábbiakra terjedhetnek ki:

 • a cégkultúra fejlődésének jelenlegi helyzete;
 • a cégkultúra elfogadottsága;
 • a feladatok és munkakörök összehangoltsága, átláthatósága;
 • a szervezet, vagy szervezeti egységek munkatársai közötti kapcsolat minősége, működése;
 • a szervezet belső és külső kommunikációjának fejlesztési szükségletei;
 • az egyes munkavállalók fejlesztési szükségletei;
 • a szervezeti kultúra fejlesztési szükségletei;
 • a vezetés minősége;
 • a vezetők fejlesztési szükségletei;
 • a szervezetszabályzó dokumentumok meglévősége, minősége és fejleszthetősége;
 • a munkaerőkiválasztás és illesztés megfelelősége és fejleszthetősége;
 • Előmeneteli és motivációs rendszerek minősége, fejleszthetősége;
 • teljesítményértékelés folyamata és szükségszerűsége.
 • A diagnosztika eredménye egy átfogó képet ad mindazokról a problémákról és azok okairól, amelyek tünetként is gátolják, hogy szervezete hatékonyabban, jobban, eredményesebben dolgozzon. Mindezek ismeretében teszünk egy átfogó fejlesztési javaslatot, amelynek egyes elemei egymásra épülnek, egy részük pedig önállóan is alkalmazható.
 • Ha a diagnózis alapján Ön igényli, mi ajánlatot teszünk a fejlesztés támogatására. Azért a támogatására, mert a fejlesztés sikerének kulcsa elsősorban Ön, a vezetői akarata, szándéka, illetve elköteleződése a változtatások mellett. A munkatársai elköteleződésén is sok múlik. Ha élen jár a fejlesztési folyamat megvalósításában, tartja és betartatja a határidőket, alkalmazza az új eszközöket, eltökéltégével és példamutatásával ehhez nagyban hozzá fog járulni.

 

 • Egy optimális szervezeti struktúra kialakításával helyükre kerülnek a munkakörök, megszűnnek az erőforrásokat feleslegesen elvonó párhuzamosságok, ismétlődő feladatok.
 • A kulcspozíciók, munkakörök és munkafeladatok definiálásával egyértelművé válnak a pozíciók közötti összefüggések, az együttműködés, az irányítás és a koordináció. lehetőség nyílik a „mert régen is így volt”, és a „jó az úgy” megközelítések megszűntetére.
 • A hatáskörök és felelősségi körök meghatározása kulcsfontosságú. Egy feladat ellátása lehetetlen hatáskör, vagyis a döntések, a felelősség határainak rögzítése nélkül.

A jól definiált helyzet egyértelműséget, biztonságot, kiszámíthatóságot eredményez.

 • A pontosan definiált munkakörhöz meghatározhatóak a szükséges kompetenciák, ami előléptetésnél, munkaerőillesztésnél vagy új munkatárs felvételénél alapvető fontosságú.
 • Mint a kulcs és a zár, úgy illeszkedhetnek egymáshoz az egyes pozíciók és a megfelelő emberek.

Ezért fontos megtalálni, fejleszteni, előléptetni, majd beilleszteni őket.

 • A teljesítményértékelés, az egyén fejlődésének támogatása, a motivációs eszközök egységes rendszerben működnek jól, amelynek kialakításában számíthat ránk. Egy előmeneteli rendszer (Employer Branding) kialakításával számos eszközt kap a motiváció fenntartásához. Ezek a jobb teljesítményre sarkalló megoldások a napi működés részévé tehetők, hiszen régóta tudjuk, a fizetés önmagában nem motiváló erő.
 • Az üzletmenet, a termelés biztonságát számos krízishelyzet veszélyeztetheti. Az infrastruktúra, az informatikai rendszerek kitettsége, valamint az információbiztonság sérülése, a kommunikáció kockázatai mind ilyenek, nem beszélve a külső hatások okozta termelést, értékesítést fenyegető veszélyekről. A kockázatok tervszerű kezelésével válságállóbbá teheti vállalkozását, hiszen a cél egyértelmű: megakadályozni a termelés, a folyamatok, a szolgáltatások fennakadását.

Jogos a kérdés: hol és hogyan keressük a rejtőző kockázatokat? Mit teszünk a csökkentésük érdekében?

A munkavállalók körében
 • A helyszínen elemezzük a kulcsfontosságú szerepeket, majd helyettesítési tervet készítünk.
 • Olyan intézkedéseket tervezünk, javaslunk, amelyek segítik a munkavállalókat a stressz és a stresszes helyzetek kezelésében.
 • Több szinten is megszervezzük a munkavállalók elosztását azokra az esetekre, amikor csökken a feladatok mennyisége, a termelés mértéke.
 • Mobilitási lehetőségeket dolgozunk ki munkavállalók számára (pl. műszakok megosztása, szállítás stb.).
Az üzleti és működési kockázatok terén
 • Támogatjuk a szervezeti kultúra, az egységes jövőkép és küldetéstudat azonosítását, megfogalmazását a szervezeten belül. Mindez biztonságot ad, mellyel a munkatársak azonosulni tudnak, amiért együttműködhetnek.
 • Segítjük az olyan szervezeti keret-, és hatáskörrendszer kialakítását, mellyel a szervezetet jobban körülhatárolhatja munkafolyamatait, tevékenységeit, ezzel növelve a hatékonyságot, az egyéni és szervezeti teljesítmény transzparenciáját.
 • A szervezet bevonásával definiáljuk a vezetési szinteket és hatásköröket.
 • Támogatjuk a jobb kommunikációs folyamatokat, az azokhoz kapcsolódó keretek és szabályok megvalósulását a szervezeten belül, de akár a szervezethez kapcsolódó partnereknél is.
 • Kidolgozunk egy következetesebb motivációs (teljesítmény-értékelési) rendszert.
 • Támogatjuk a változás végigvitelét, segítjük a szervezeti jövőhöz (jövőkép, struktúra) kapcsolódó keretek elfogadását, az esetleges bizonytalanságok kezelését.
 • Fejlesztjük a vezetők – a szervezet igényeihez igazított – egységesebb vezetői magatartását, a munkatársak számára következetesebb, beláthatóbb munkastílus kialakítását.
 • Segítjük a szervezeti egységek és a dolgozó munkatársak között a magasabb szintű összetartozás, együttműködés kialakítását.
 • Támogatjuk a munkafolyamatokon keresztül az együttműködésből, valamint a magasabb szintű munkamagatartásból adódó eredményesebb munkavégzést.