SZOLGÁLTATÁSAINK

Szervezeti kultúra fejlesztés

Szakmai támogatást adunk cégkultúra fejlesztéshez. A cégkultúra nem szól másról, mint hogy melyek a szervezet céljai, prioritásai, alapértékei, milyen a jövőképe, milyen belső és külső kommunikációt folytat. És ami a legfontosabb: mindezt mennyire fogadják el a munkatársak? Partnerei a velük kapcsolatban lévő emberektől kapott információk alapján alkotnak képet vállalkozásáról, és azon keresztül Önről, ami kihat a megítélésére, megrendeléseire, így a bevételeire, eredményességére is.

Mit tehetünk egy fejlett vállalati kultúra kialakításáért, elfogadtatásáért?

Szervezeti kultúra diagnózist készítünk

Benne élünk, mégis nagyon nehéz definiálni, hogy milyen szokások, elvek, irányok határozzák meg egy szervezet működését. Több módszertani eszköz áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a szervezete kultúráját, működésmódját és elveit vizsgáljuk, arról képet, visszajelzést adjunk, valamint támogassuk a kívánt kulturális elemek megerősödését.

Segítséget adunk a szervezeti vízió (jövőkép), a misszió (küldetés) meghatározásában

Vízió (jövőkép): a vállalat számára kívánatos, jövőbeni állapot.
Misszió (küldetés): az a cselekvési irány, cél, amelyet a vállalat a jövőben megvalósítana.

Mindkettő a szervezet jövőjére koncentrál, kialakításuk célja a munkatársak elkötelezettségének megszerzése. Azonban, a misszió a jövő felé vezető út elejét, a vízió pedig az út következő állomását jeleníti meg. A missziót belső szellemiség jellemzi, belülről fogalmaz meg elveket, a vízió külső személyiségű, a környezet nézőpontját tükrözi.

Egy belső értékekre alapozott szervezeti célrendszer, kultúra megfogalmazása, amihez segítséget, támpontokat adunk. Jó úton halad ez a folyamat, amikor egy felsővezető, tulajdonos már kimondja, közvetíti e célrendszer elemeit. Sikeres, amikor a munkavállalóktól hangzik el.

Fejlesztjük, rendszerbe foglaljuk a belső és külső kommunikációt

A cégkultúrától, sőt annak működésétől is elválaszthatatlan stratégiai területről van szó. A legtöbb helyen rájönnek, hogy a kommunikációs tevékenységeket szabályozni kell, de nagyon kevesen ismerik fel, hogy azt időről-időre fejleszteni sem ártana. Ide tartozik a munkatársak, szervezeti egységek egymással való kommunikációja, valamint a külső partnerekkel való kapcsolattartás módja is. Továbbá, a kapcsolatfelvételi módok, a tárgyalásvezetés, a prezentáció, egyéb nyilvános megjelenések, írásban, szóban, képben. A kommunikációs stratégia kialakításában, a kommunikáció céljának, formájának és az alkalmazott csatornáknak megfelelő technikák elsajátításánál is számíthat ránk.

Segítjük a vezetők és munkatársak elkötelezetté válását

A tulajdonosok elkötelezett munkavállalókra vágynak, arra, hogy az egyén úgy vegyen részt a munkafeladataiban, tevékenységében, mintha a sajátját építené, azért dolgozna.

Az elkötelezett munkatárs pozitívan viszonyul a munkájához, energikus, hatékony, proaktív, kezdeményező és érdeklődő.

Kész extra erőfeszítést, időt áldozni a jobb, érdekesebb, kreatívabb megoldásokra. Emiatt fontosnak érzi magát, lelkes, inspirált és inspiráló, büszke arra, amit csinál. Lényeges azonban hozzátenni, hogy ezek a munkavállaók a munkájukkal, a tevékenységgel, és alapvetően nem magával a vállalattal azonosulnak. Mégis, az elkötelezettségre sokszor egy olyan kapcsolatként gondolunk, ami a céghez kötődik.

Változásmenedzsment, bevezetéstámogatás

A változással szembeni ellenállás kezelése a változásmenedzsment egyik legnagyobb kihívása. Az emberek jelentős része nem viszonyul pozitívan a változásokhoz, ugyanakkor a sikeres változtatáshoz a dolgozók több mint felének és a menedzsment több mint kétharmadának elkötelezettségére van szükség. Közreműködünk abban, hogy mindezt elköteleződést segítő intézkedésekkel, kommunikációs eszközökkel, az egyének, csoportok mobilizálásával, motivációjával valóban el is érje.